Amit a válásról tudni kell

Amit a válásról tudNOD kell

Miben kell megegyeznünk?

Törvényi követelmény, hogy a válófelek 5 pontban közösen megegyezzenek ahhoz, hogy közös megegyezéssel fel lehessen bontani a házasságot.

Mi lesz a gyermekkel?

A válás idejére is van lehetőség ideiglenes megállapodásokat kötni, a megegyezésnek pedig részletesen tartalmaznia kell a szülői felügyeleti jogot és a kapcsolattartást.

Mennyibe kerül a válás?

A válás költségei megállapodással csökkenthetőek, a Részletek gombra kattintva konkrét példákat láthatsz a felmerülő költségekről.


Gyakori kérdések

A válással kapcsolatban a felekben gyakran ugyanazok a kérdések merülnek fel, ezeket egybe gyűjtve itt találod.


A MEDIÁCIÓS MEGEGYEZÉS ELŐNYEI A BÍRÓSÁGI DÖNTÉSSEL SZEMBEN

Nyertes-nyertes helyzet nyertes-vesztes helyett

A mediációs eljárás során a mindkét fél számára megfelelő, közös megállapodás megkötése a cél.

Gyorsabb

A mediációs megállapodás rövid időn belül (néhány héten/hónapon belül) megszülethet, ez után rövid időn belül kimondják a válást. Ezzel szemben tényállásos bírósági eljárás során a döntésre sokszor éveket kell várni.

A másik fél megérti az ÉN álláspontomat is

Mindkét félnek lehetősége van saját álláspontjának ismertetésére és átbeszélésére, így a mediáció közben a konfliktus más megvilágításba kerülhet, ezzel is segítve a megállapodást.

A döntés lehetősége a válófeleké

A döntés lehetősége (és felelőssége) a Feleké, míg a bíróságon a bíró dönti el a kérdéseket a végzésében.

Önkéntes

A mediáción való részvétel önkéntes, így az a tapasztalat, hogy az ilyen formában kötött megállapodásokat nagy százalékban a Felek önként be is tartják.

Jövőorientált

A mediáció során nem arról beszélünk (szemben a bírósággal), hogy miért romlott meg a kapcsolat, hanem arra keressük a megoldást, hogy hogyan élnek a Felek a válás után.

Mindenben dönthetünk

A bontóperben csak a törvényben meghatározott kérdésekben születhet döntés, egyéb kérdéseket csak külön perben lehet tárgyalni. Ezzel szemben a mediációs megállapodásban egyszerre dönthetnek a Felek minden kérdésben.

Emberi kapcsolatok javulnak

A mediációs eljárás sajátossága, hogy javulhat a Felek között a kapcsolat, így hosszabb távon is fenntartható az együttműködés, mely például közös gyermek esetén nélkülözhetetlen.

A mediátor személye választható

A mediátor személyét a Felek választják, a bírót pedig hivatalból jelölik ki. Előbbi esetében így olyan mediátor választható, akiben mindkét fél megbízik.

MIBEN KELL MEGEGYEZNÜNK?

Különbség a tényállásos és a megegyezésen alapuló bontóper között

Magyarországon házasságot felbontani csak bírósági úton lehet. Sok mindenen múlhat a válás gyorsasága és nem utolsó sorban a költségek alakulása. Amennyiben a feleknek nem sikerült (minden) kérdésben megegyezniük, úgynevezett tényállásos bontásra kerülhet sor, amikor bíróság a megromláshoz vezető okok feltárásával bizonyosodik meg arról, hogy a házasság menthetetlenül megromlott. Szükség esetén a bíróság kérheti szakértők bevonását is és amennyiben az egyik fél nem szeretne válni, nagy valószínűséggel a család magánéletét részletesen be kell mutatni a bíróság előtt, hogy a bíróság megbizonyosodjon arról, hogy az életközösség megszűnt és annak helyreállítására már nincs is lehetőség. Ez akár évekig is elhúzódó jogi procedúra lehet.

Ezzel szemben egy sikeres megállapodást követően beadott válási (hivatalos nevén bontási) kérelem esetén az első tárgyaláson kimondhatják a válást. Ez alól egy kivétel van, amennyiben a házasságban született közös gyermek, a bíró csak a második tárgyaláson hagyhatja jóvá a megállapodást és mondhatja ki a bontást.
 
A válás kimondásához nem kell megegyezni a vagyonmegosztásról, azt polgári peres úton vagy megállapodással külön is lehet rendezni – ezzel is meggyorsítva a folyamatot.
A vagyonmegosztással kapcsolatos megállapodásban is segítséget nyújtunk.
Megegyezés
0
kérdéskör

A közös lakás használata

Mire a Felek a megegyezést tárgyalják vélhetően az életközösség már megszűnt, tehát az egyik fél elköltözött a korábban közösen használt lakásból, vagy valamilyen formában felosztották a lakás használatát.
Ez persze nem azt jelenti, hogy szükségszerű ezt az állapotot fenntartani, ezért váláskor a közös ingatlan használatát újra kell tárgyalni és dönteni kell arról, hogy ki és milyen feltételekkel használhatja azt tovább, Közös használat esetén arról is érdemes dönteni, hogy ki mely részeket használhatja önállóan és melyeket használják a Felek közösen.

0
kérdéskör

Házastársi tartás

A házastársi tartásról – amennyiben arra valamelyik Félnek külön igénye van – is a válási megállapodás keretein belül kell dönteni. Meg kell határozni, hogy ki, kinek, milyen formában és összegben, mennyi ideig biztosítja volt házastársának a válás után a tartást.

0
kérdéskör

Szülői felügyeleti jog gyakorlása

A régebbről ismert “gyermekelhelyezés” kifejezést az új Polgári Törvénykönyv Családjogi törvényének bevezetésével a szülői felügyeleti jog gyakorlása váltja fel. Nem csak a név változott, hanem a jelentés is.
Főszabály szerint a szülőket közösen illeti meg a felügyeleti jog, akár együtt laknak a gyermekkel, akár nem, de ettől eltérő megállapodás is születhet, így a jogokat megosztva is gyakorolhatják a szülők, illetve megállapodhatnak úgy is, hogy a jogokat csak az egyik szülő gyakorolja.

0
kérdéskör

A gyermekkel való kapcsolattartás

Meg kell állapodni abban, hogy melyik szülő mikor, milyen módon tartja a kapcsolatot a gyermekkel – így például, hogy mikor ki viszi iskolába, kinél van hétvégén, nyári szünetben, hogyan osztják fel a szülők az ünnepeket, és hogyan jut el a gyermek az egyik szülőtől a másikig.

0
kérdéskör

Gyermektartás

A külön élő szülő milyen formában járul hozzá a gyermek gondozásához – például havi juttatással vagy egy nagyobb pénzösszeggel, esetleg ingatlan tulajdonjogának átruházásával.
Havi juttatás esetén meg kell állapodni az összegről, valamint arról is, hogy ezt a díjat milyen időközönként – és milyen formában – vizsgálják felül a Felek.

Amit a válásról tudni kell
MI LESZ A GYERMEKKEL?

Irodánk a gyermekközpontú válást támogatja

MENNYIBE KERÜL A VÁLÁS?
GYAKORI KÉRDÉSEK A VÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
a válás lépései