Ha megkérdezik tőled, hogy miért döntöttél a válás mellett, biztosan sok érvet fel tudsz sorolni, hiszen ha nem így lenne, nem is akarnád a házasságod felbontani. Elhidegült kapcsolat, kiabálások, nem értjük meg egymást, megcsalás – ezek mind okai lehetnek egy válásnak. De vajon vezethet-e a kapcsolat megromlásához a fejlődésünk? A következőkben ezzel fogunk foglalkozni. 

Nézzük, hogyan fejlődünk

A mindennapok során folyamatosan fejlődünk, sokszor észre sem vesszük, nem is tudatosodik bennünk. Ha a tudásszintről kell beszélni, általában az iskolázottság jut eszünkbe.
Különböző nézőpontok vannak arról, hogy összeillenek-e különböző végzettségi szintű emberek. Az egyik tábor szerint biztosan válás lesz a vége, mivel nem értik meg egymást, a más látásmód pedig sok feszültséget okoz, míg a másik tábor nem lát ebben semmi kivetnivalót, attól szép a kapcsolat, hogy mások vagyunk.

Az biztos, hogy a fejlődésünket nem csak a megszerzett végzettségeink határozzák meg, hatással lehet még ránk többek között:

– a belső fejlődésünk (így például az önismeret)

– az életkorral járó változás

– a környezetünk által ért hatások (például a munkatársaink viselkedése, egy vallási közösséghez tartozás)

– az olvasás

– és az élet hozta helyzetek is (például a gyermek születése)

 

Mit mutat a statisztika?

A Központi Statisztikai Hivatal az 1800-as évek végétől nyilvántartást vezet a válásokról és a válófelek egyes demográfiai adatairól. Ezekből az adatokból 2019-ben előállította a Válások demográfiai adatairól szóló Statisztikai Tükör tanulmányt, amelyben többek között kitér a válófelek iskolai végzettségére is.

Általánosságban kijelenthető (a válástól függetlenül), hogy a 25-40 év közötti korosztályból a nők nagyobb számban végeztek diplomás képzést vagy érettségiztek le, mint a férfiak és ez a tény a válási statisztikai adatokban is látszódik.

A KSH által készített ábra 2000 – 2017 változását mutatja be, az iskolai végzettség tekintetében. Azt látjuk, hogy a válófelek közel 50%-a azonos végzettséggel rendelkezik, míg a másik, kicsit több, mint 50% arányaiban változás történt, 2017-re több esetben volt a nőknek magasabb végzettsége, mint a férfiaknak.

A következő ábra pedig az elvált felek végzettségi szintjét mutatja, a különböző éveket más-más színnel jelölve.
A férfiak és a nők esetében is csökkent azok száma akik általános iskolai vagy szakmunkásképző-, szakiskolai végzettséggel váltak, míg a középiskolai végzettséggel válók száma minimálisan, a felsőfokú végzettséggel válók száma pedig nagyobb számban – a nőknél majdnem kétszeresére – nőtt.

Ez utóbbi adat mutathat rá a fejlődés okozta válás jelenségére, hiszen a statisztika a válás pillanatában meglévő végzettséget gyűjti csak, közel sem biztos, hogy a házasságkötéskor is ilyen végzettséggel rendelkeztek a párok tagjai.
Bár a fentiekből minimálisan tudunk következtetni arra, hogy a fejlődéssel romolhat a kapcsolat, ahogy a cikk elején is írtam, nagyobb fejlődést tudunk elérni az iskolarendszeren kívül is. Ami biztos, hogy ez a jelenség sok párnál mutatkozhat, főleg akkor, ha az egyik fél fejlődik, a másik fél pedig megmarad a korábbi szinten és nő köztük a távolság.

Foto: Pexels, KSH Statisztikai Tükör – Válás 2019.

SOMLYÓ BALÁZS

A célom, hogy olyan lehetőségeket mutassak a válásban lévőknek, amivel emberi módon le tudják zárni a házasságukat. Egy lehetőség nem csak saját maguk, hanem a közös gyermek miatt is.
Erről szól a válásimediáció.hu.